Heraanleg Weldadigheidsstraat

Dit jaar legt de stad nieuwe voetpaden en nieuw asfalt aan in de Weldadigheidsstraat.

Voor de aannemer kan starten, vernieuwen de nutsmaatschappijen de nutsvoorzieningen. De nutsmaatschappijen bezorgen hierover zelf een bewonersbrief.

Wanneer

Volgens de officiële communicatie van de stad (bewonersbrief 09/2020) starten de werken in februari en duren tot april 2021.

*** UPDATE ***

Heraanleg Weldadigheidsstraat uitgesteld
Zoals jullie al wel gemerkt hebben, zijn de werken niet van start gegaan zoals gepland.
Navraag bij de stad leert ons dat de start van de werken afhankelijk is van de nutswerken in de straat. Pas als die allemaal uitgevoerd zijn, kan de stad de heraanleg inplannen. Zo kan het zijn dat de werken toch al voor de zomer kunnen starten, al wordt het vermoedelijk eerder iets voor het najaar. 
Kortom op dit moment is er jammer genoeg geen concrete timing. Van zodra de stad meer info ontvangt van de studiedienst weg- en waterbeheer, krijgen alle bewoners een nieuwsbrief.

  • Het leggen van de nieuwe asfaltlaag sluit zo dicht mogelijk aan bij de vernieuwing van de voetpaden.
  • Het weer en technische problemen op de wef kunnen voor vertraging zorgen.
  • 2 weken voor aanvang bezorgt de stad een brief over de precieze startdatum, duur en hinder van de werken.

Plannen

De gedetailleerde plannen, beschikbaar op de website van de stad Leuven.

  • Nieuwe bomen in de straat. Hierdoor verdwijnen ongeveer 7 parkeerplaatsen.
  • Parkeerplaatsen worden aangelegd met kasseien waardoor het regenwater vlotter kan insijpelen en daar genieten de bomen dan weer van.
  • Er komen extra fietsenstallingen en de grote fietsenstalling ter hoogte van nr. 11 verhuist naar de overzijde van de straat.
  • Aan de aansluiting met de ring schuift het zebrapad op richting Weldadigheidsstraat en komt er ook een kleine groenzone.

Scroll naar boven